viernes, 20 de noviembre de 2015

22. Baptisma Iesu            Ἰησοῦς, ὢν ὡς ἐτῶν τριάκοντα, ἦλθεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, ἵνα καὶ αὐτὸς βαπτισθῇ.
             Ὀ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· γώ χρείαν ἔχω πὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
            Ὀ δὲ Ἰησοῦς ἔθελεν οὕτω πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Βαπτισθεὶς οὖν, καὶ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδε τοὺς οὐρανοὺς σχιζομένους, καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ σωματικῷ εἴδει καταβαῖνον ς περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν.
            Καὶ φωνὴ κούσθη ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα.

ἡ βάπτισις = τὸ βάπτισμα


No hay comentarios:

Publicar un comentario