lunes, 25 de abril de 2016

Blackie, Colloquia Graeca. VII: Futuro activoFuturo sigmático (verbos en vocal, diptongo u oclusiva)
   Τema verbal + σ + ο/ε + desinencias primarias
      ποιέω > ποιή·σ·ο·μεν
      ἄρχω > ἄρχ·σ·ο·μεν > ἄρξομεν (κ/γ/χ + σ = ξ; π/β/φ + σ = ψ; τ/δ/θ + σ = σ)

Futuro contracto (verbos en líquida y nasal)
   Τema verbal + εσ + ο/ε + desinencias primarias
      ἀγγέλλω > ἀγγελ·έσ·ο·μεν > ἀγγελοῦμεν


Futuro ático de los verbos en -ιζω
   Bisilábicos: futuro sigmático.
      κτίζω > κτίσω
   Con más de dos sílabas: futuro contracto.
      νομίζω > νομιῶ

Futuro dórico
   Τema verbal + σε + ο/ε + μαι, σαι, ται...
      φεύγω > φευγ·σε·ό·μεθα > φευξόμεθα (σεο > σου; σεε > σει)― νῦν δὴ φοβεῖς με· δεινὸς ὡς ἀληθῶς ὁ χρόνος οὗτος ὁ τοῦ μέλλοντος.
― γέλοια λέγεις· οὐκ ἐάσω σε τὰ τοιαῦτα λέγειν· λέγε μᾶλλον τὸ τῆς παροιμίας· «χαλεπὰ τὰ καλά».
― λέξω.
― ἔχε πίστιν.
― πιστεύσω καὶ νικήσω.
― αἰνέσει σε ὁ πατήρ.
― οὐδὲν διστάζω.
― ἀνδρικὸν δηλώσεις θυμόν.
― βλέψω ἀνδρικῶς πρὸς τὸν διάβολον καὶ οὐ τρέσω.
― τί σκάπτει ὁ φύσκων ἐκεῖνος ἐν τῷ λειμῶνι;
Resultado de imagen de paunchy
ὁ φύσκων
― σκάπτει τάφρον.

Resultado de imagen de digging a ditch

ὁ φύσκων σκάπτει τάφρον ἐν τῷ λειμῶνι.

― σκάπτει τοὺς θεμελίους λαμπροῦ οἰκήματος.
Resultado de imagen de buenos cimientos

― οὐδαμῶς· τὸν τοιοῦτον οὐ θαυμάσωμεν. ἰδιώτης ἐστί· πόνον μὲν ἔχει, τέχνην δὲ οὔ· κόψει ποτὲ τὸν ἴδιον δάκτυλον τῇ μαχαίρᾳ, καὶ δὴ καὶ τὸν ἴδιον αὐτὸς ἑαυτοῦ σκάψει τάφον· τοιοῦτο γὰρ δὴ φιλεῖ γίνεσθαι τὸ τῶν ἀπαιδεύτων τέλος.
Resultado de imagen de grave

ὁ φύσκων σκάψει τὸν ἴδιον τάφον.

lunes, 18 de abril de 2016

Blackie, Colloquia Graeca, Lección VI


VI. Grados de comparación del adjetivo

― οὗτος ὁ νεανίσκος πολὺ μικρότερός ἐστι. νᾶνός ἐστι. 

Resultado de imagen de dwarf
ὁ νᾶνος

― λέγει ἡ ἁγία γραφὴ ὅτι ὁ Σαοὺλ πολὺ μέγιστος ἦν πάντων τῶν συμπολιτῶν.
― οὐ σοφώτατος δέ.
― ἄμεινον τοῦ μεγέθους ἡ σοφία.

 
― πόσα ἄτακτα ῥήματά ἐστιν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ γλώσσῃ ;
― οὐκ οἶδα.
― περὶ τούτου γε χρὴ ἐρωτᾳν τὸν μάντιν.
― φοβερὸν τὸ πλῆθος.
― πλείω (
ῥήματά) ἢ οἱ κόρακες ἐν τῷ ἀγρῷ.
― ἀληθέστατα λέγεις.
― λέγω τὸ ἔμοιγε πονηρότατον καὶ χαλεπώτατον.
― μὴ ἀθύμει· πολλὰ ἔχει κακὰ ὁ βίος, παγκάκιστον δὲ τὸν ἀπ-ελπισμόν.
― τῶν δὲ ἀγαθῶν ἐν τῷ βίῳ τί βέλτιστον;
― ἡ πίστις.
― ὡς λέγει ὁ προφήτης Ἀμβακούμ (2, 4)· «ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται».
― οὗ οὐκ ἔχει λόγον ἀληθέστερον ἡ ἁγία γραφή
― πατὴρ τῆς ἀνδρείας ἡ πίστις, ἀνδρεία δὲ τῶν ἀνδρικῶν ἔργων πατήρ.
― κάλλιστα λέγεις.
― καλὸς ὁ λόγος, κάλλιον δὲ τὸ ἔργον.
― ἄνευ ἔργου πάντων κενώτατον πραγμάτων ὁ λόγος.
― ἐλαφρότερον τῶν ἀχύρων.


Resultado de imagen de chaff-heap
ὁ ἄχυρος οὐκ βαρύς, ἀλλὰ ἐλαφρός ἐστι.
― καὶ οὐδὲν ἧττον στεῖρον (lat. sterilis).
― ἔρρωσο.