lunes, 13 de febrero de 2017

Zouke, Anagnostikon: 20. Γέρων ξυλοκόπος


Γέροντα ξυλοκόπον τὸ γῆρας κατέτρυχε (κατατρύχω = πιέζω)· τῷ γὰρ γήρᾳ πρόσεστι (: προστίθενται) πολλὰ τὰ δεινά (: δυστυχήματα). ᾽Επειδὴ δὲ τοῦτον οὐδεὶς ἐθεράπευεν, ἵνα τὰ ἐπιτήδεια (: ἡ τροφή) ἔχῃ, καθ’ ἑκάστην [ἡμέραν] ξύλα (: δένδρα) ἐκ τοῦ δρυμῶνος (δρυμών -ῶνος ἡ = δρυμός) ἔκοπτε καὶ εἰς τὸ ἄστυ ταῦτα ἐπὶ τῶν ὤμων ἐκόμιζε. 

Resultado de imagen de anciano
τό γῆρας -ως < γέρων, γεροντος

Resultado de imagen de hombros
ὁ ὦμος -ου

Πέρας (: τέλος) δ’ ὅμως τῶν δεινῶν οὕτως οὐκ ἦν καὶ διῆγε τὸν βίον μετὰ πόνου· τῷ γὰρ γήρᾳ καὶ τῇ λιτῇ (λιτός: ταπεινός) διαίτῃ ἀσθενὴς ἦν καὶ σπανίως μετελάμβανε (μεταλαμβάνω: ἐσθίω) κρεῶν· ἔστι δ’ ὅτε (ἐνίοτε: ‘en algunas ocasiones’) μόνον μικρά τεμάχια (< τέμνω) ἄρτου καὶ κρεῶν παρὰ τῶν κατοίκων ἐλάμβανεν ὡς γέρας τοῦ γήρως, ἀλλὰ καὶ ταῦτα οὐχ ἱκανὰ ἦν λῦσαι αὐτὸν τῶν πόνων καὶ τοῦ γήρως. 

Resultado de imagen de premio
τὸ γέρᾰς -ως: βραβεῖον, δῶρον


Καί ποτε διὰ τὸν πόνον τῆς ὁδοῦ τὸ φορτίον ἀπορρίπτει κατὰ γῆς καὶ ἱκετεύει τὸν Θάνατον πέρας τῶν δεινῶν παρέχειν αὐτῷ. Αἴφνης ὁ Θάνατος ἐπιφαίνεται καὶ πυνθάνεται παρὰ τοῦ γέροντος, διατὶ (διὰ τί: lat. ‘quamobrem’) αὐτὸν ἐπικαλεῖται. Ὁ δὲ γέρων ἀποκρίνεται· « ἵνα τὸ φορτίον ἄρῃς (αἴρω: σηκόω)».

No hay comentarios:

Publicar un comentario