domingo, 12 de junio de 2016

Blackie, Colloquia Graeca. XII: Los verbos compuestos


- ὁ φίλος μου ὁ ἀληθῶς φιλικὸς περιέβαλε τοῖς ὤμοις μου τὴν χλαῖναν σκέπην ψύχους. 


ἡ γυνὴ περιβάλλει τοῖς ὤμοις τὴν χλαῖναν
- ὑπόδησον (< ὑποδέω) τὰ ὑποδήματά μου. 

Resultado de imagen de sandalias romanas hombre

- ἀπέβαλον τὰ ὑποδήματα τὰ ἀρχαικά· κομψότερα τὰ καινότροπα.
- χάριν ἔχω σοι τοῦ ἀγάλματος.

Resultado de imagen de regalo

- σήμερον μεταβέβληκεν ὁ οὐρανὸς εἰς τὸ χεῖρον (< κακός).
- κατὰ φύσιν τοῦτο ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πατρίδι οὗ οὐδὲν ἔχει στάσιμον (↔ κινητικόν) ὁ οὐρανός.

- χθὲς κατέβην εἰς τὸ χῶμα, καὶ εἶδον τὸ μέγα ἀτμόπλοιον.

Resultado de imagen de barco de vapor en puerto
τὸ μέγα ἀτμόπλοιον παρὰ τῷ χώματι
- πότερον ἤρεσέ (< ἀρέσκω) σοι ἢ οὔ;
- ὑπερεθαύμασά γε.
- ἄρα οὐκ εἰσέβης;
- εἰσέβην γὰρ καὶ τὸν ναύκληρον εἶδον καὶ τῶν ναυβατῶν δεινὸν πλῆθος 

οἱ ναυβάτοι- ἔπειτα δὲ κατέβην εἰς τὴν κοίλην καὶ ἐθαύμασα ἄπειρα σάγματα πίθων καὶ λαρνάκων καὶ κιστῶν καὶ κοφίνων καὶ ἄλλης παντοδαπῆς κατασκευῆς 

Resultado de imagen de bodegas barco

- ἔπειτα δὲ ἀνέβην, καῖ προσέβλεψα τὸν κυανοῦν οὐρανόν, καὶ χάριν εἶχον τῷ θεῷ.
- τελευταῖον δὲ συνέλεξα τᾶ σκευῆ μου, καὶ ἕστηκα ἐνώπιόν σου ἐν ὁλοκλήρῳ δέρματι (: καλῶς ἔχων).
- ἀγαθῇ τύχῃ· ἀεὶ εὐτυχεῖς· πανταχοῦ πίπτεις, τρόπον τῶν αἰλούρων, τοὺς πόδας ἔχων
ἐμπέδους ἐν τῷ δαπέδῳ.

Resultado de imagen de el gato siempre cae de pie

ὁ αἴλουρος ἀεὶ πίπτει τοὺς πόδας ἔχων ἐμπέδους ἐν τῷ δαπέδῳ.
- οὐ τυφλώττω (: τυφλώττει ὃς μὴ ὁρῶν)· καὶ ἕκαστα εἴωθα (< ἔθω < ἔθος) πράττειν προσκόποις τοῖς ὀφθαλμοῖς.
- σοφός σύ γε.

No hay comentarios:

Publicar un comentario